STRENGTHENING LAWYERS LEGAL KNOWLEDGE AND COOPERATION WITH PROSECUTORS AND JUDGES, TO PROTECT VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING RIGHTS IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS

Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

НАРЪЧНИК ЗА АДВОКАТИ, ПРОКУРОРИ И СЪДИИ

Правният наръчник за адвокати, прокурори и съдии е разработен като част от транснационалния проект “Разширяване на правните познания на адвокатите и сътрудничеството с прокурорите и съдиите с цел защита правата на жертвите на трафика на хора при съдебни процедури”. Проектът се координира от асоциацията Pro Refugiu – Румъния, в партньорство с фондация “Български център за джендър изследвания”, КОК – немската мрежа от неправителствени организации за борба с трафика на хора, ЕСРАТ Германия и Скандинавската асоциация на адвокатите за човешки права – Швеция. Асоцииран партньор е Националният институт на магистратурата на Румъния.

WS2-D7.3.Legal Manual BG