STRENGTHENING LAWYERS LEGAL KNOWLEDGE AND COOPERATION WITH PROSECUTORS AND JUDGES, TO PROTECT VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING RIGHTS IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS

Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение за румънските и българските адвокати, прокурори, съдии бе организирано в Букурещ, Румъния (10 май 2017 г. – 12 май 2017 г.) като дейност по транснационалния проект  Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings (Укрепване на правното знание на адвокатите и сътрудничество с прокурори и съдии, за защита на правата в съдебните процеси на жертвите на трафик на хора) , осъществяван с финансовата помощ на Европейската комисия, Програма Правосъдие JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8686. Организатор  на събитието бе Асоциация Pro Refugiu, координатор по  проекта.

Основната цел на обучението бе задълбочаване на юридическите познания на адвокатите, прокурорите, съдиите с цел осигуряване на по-добра защита на правата на жертвите на трафика на хора. Също така, събитието допринесе за по-добро разбиране на приликите и разликите между румънската и българската съдебни системи, за опознаване на анти-трафик стратегиите в Германия и Швеция, както и начина, по който в тези страни са защитени правата на жертвите на трафика на хора. Общо участваха 47 професионалисти по право (адвокати, прокурори, съдии и преподаватели).

Обучението се радва на  присъствието на преподаватели от Румъния, България, Германия, Швеция с опит в правото по проблема на трафика на хора, (Алина Мошнягу,  съдия в Апелативния съд Букурещ, Лаура Ечеди Стоисавлевич, Прокурор към Дирекцията  за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), Силвиа Бербек -адвокат от адвокатска колегия  Букурещ и Председател на асоциация  Pro Refugiu; Владимир Николов, Районна  прокуратура Плевен,  България, Даниела Горбунова адвокатска колегия  София, Габриел Дякону -психиатър, Габриела Йонеску -психолог и заместник-председател на Асоциация Pro Refugiu, Хенриете Линдиан- адвокат от Германия; Дирк Хин-адвокат от Германия, Рут Нордстром –адвокат към  Scandinavian Human Rights Lawyers Швеция, Ребека Алстранд –адвокат към  Scandinavian Human Rights Lawyers Швеция.

Темите на обучението бяха: международни и европейски нормативни актове в областта на борбата срещу трафика на хора и на защита на правата на жертвите; анализ на решението на ЕСПЧ (Европейсия съд по правата на човека); права на жертвите на трафик на хора в наказателното производство (досъдебно  производство и съдебна фаза) в Румъния и в България; финансова компенсация; травми и въздействието ѝ върху способността на жертвите да се включат в наказателното производство; анти-трафик стратегии  и защита на правата на жертвите в Германия и Швеция. С помощта на Националната агенция срещу трафик на хора, участниците в обучението можаха да получат информация относно програмата за координиране на жертвите на трафик на хора в наказателното производство в Румъния.

Press Release BG